Bessemcomité Boechout

De strijd is gestreden

Het bessemgebied blijft open ruimte

Eindelijk ! Eindelijk

Op vrijdag 5 september 2014 werd de handtekening gezet onder de eigendomsoverdracht van het Bessemgebied (= Molenveld) waardoor dit nu definitief eigendom is geworden van de gemeente Boechout. Zo blijft dit prachtig — 7 hectare groot — stuk natuur behouden als groene buffer tussen dorp en stad (Mortsel). Het Actiecomité heeft zich gedurende 27 jaar onafgebroken ingezet om dit mogelijk te maken. Een twintigtal geëngageerde leden onderhouden sedert 1987 de mooie knotwilgen en brengen het Bessemgebied altijd weer onder de aandacht van politiek en publiek. Ze nemen deel aan verschillende socio-culturele evenementen zoals jaarmarkt, Narrenstoet, zwerfvuilacties, Behaag …natuurlijk, verenigingenmarkt, en nog veel andere.

Hartelijk dank aan alle dorpsgenoten die ons zijn blijven steunen, maar ook aan het huidige en de vorige gemeentebesturen voor de inspanningen om dit project mede te hebben gerealiseerd.