Bessemcomité Boechout

Ontstaan

In het voorjaar van 1987 als reactie op het voorlopig goedgekeurd BPA (Bijzonder plan van aanleg), dat voorzag in de verkaveling van het ganse Bessemgebied (weiden en tuinen) ingekleurd op het Gewestplan als woonuitbreidingsgebied. Via een petitie van meer dan 1500 handtekeningen alsook persoonlijke bezwaren werd ertegen gereageerd.